Profil 6+3

En bokstav som av namnet att döma är en kombination mellan Profil 3 & Profil 6. Belyst med LED både fram och bakåt.