Aluminiumskyltar

Ett vanligt material som används för standarskyltar. Går att få plan eller med bockade kanter. Trycks eller kläs med dekor. Används vanligen till butiksskyltar, byggskyltar eller hänvisningsskyltar.