Frågor & Svar om
tryckproduktion

Fråga: Vad innebär bleed inom tryckproduktion?

Svar: "Bleed" inom tryckproduktion refererar till ett extraområde runt designens kanter som sträcker sig utöver den slutliga skärningslinjen. Detta område används för att säkerställa att färg eller bild täcker hela sidan efter skärning, och förhindrar vita kanter eller ojämna gränser i det färdiga trycket. Vanligtvis är bleed-området omkring 3-5 mm. Det är viktigt att inkludera bleed i designen för att uppnå ett professionellt slutresultat i tryckta material.

Fråga: Vad är skillnaden på CMYK och Pantone?

Svar: CMYK och Pantone är två olika färgsystem som används i tryck. CMYK står för Cyan, Magenta, Yellow, och Key (svart) och är ett subtraktivt färgsystem som blandar dessa färger för att skapa ett brett spektrum. Det används ofta i digitalt tryck och är idealiskt för bilder med många färger. Pantone, å andra sidan, är ett patenterat färgmatchningssystem som använder fördefinierade, unika färgtoner. Det ger mer konsekventa och exakta färger, speciellt för varumärkesidentiteter och logotyper, men är mindre flexibelt för komplexa bilder. Pantone är ofta dyrare än CMYK..

Fråga: Varför är det viktigt att inte originalen är gjorda i RGB?

Svar: Att använda RGB (Red, Green, Blue) för original i tryckproduktion kan leda till färgproblem eftersom RGB är ett ljusbaserat färgsystem, optimerat för skärmar och digitala enheter. Tryckprocesser använder oftast CMYK-färgsystemet, som är baserat på färgämnen eller pigment. RGB har ett bredare färgomfång än CMYK, vilket kan resultera i att färger som ser bra ut på skärm inte kan reproduceras lika väl i tryck. Därför är det viktigt att konvertera original från RGB till CMYK för att säkerställa färgernas noggrannhet och kvalitet i det tryckta materialet.

Fråga: Vad är en CutContour?

Svar: En "CutContour" är en specifik linje i en grafisk fil som markerar var en skärmaskin ska skära i materialet. Denna linje används i tryckprocesser där objekt behöver skäras ut i specifika former, som klistermärken eller skyltar. CutContour-linjen definierar exakt skärområde och är avgörande för att säkerställa att det tryckta objektet får korrekta och rena kanter efter skärning.

Fråga: Vad gör en sublimeringsprinter?

Svar: En sublimeringsprinter är en typ av skrivare som används för att överföra färg på material som textilier, keramik och metall. Den använder en process som kallas sublimeringstryck, där färgämnen värms upp tills de övergår direkt från fast form till gasform, vilket gör att de kan tränga in i och binda permanent med materialet. Denna teknik är idealisk för att skapa hållbara och detaljrika tryck på olika ytor, och används ofta för tillverkning av anpassade kläder, muggar och andra personliga produkter.

Kom igång direkt

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig

Vi tar hand om allt från koncept till leverans och förverkligar era mål.
Kontakta oss